สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

         ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด มีความตั้งใจที่จะมุ่งผลิตสินค้าที่จะสนองความต้องการของสมาชิกให้หลากหลาย จึงได้ดำเนินการจัดทำน้ำดื่ม
ตราร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 300 มิลลิลิตร ในราคาขายปลีกขวดละ 5 บาท และราคาแพ็คละ 55 บาท
จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์น้ำดื่มตราร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด สำหรับหน่วยงานท่านในการจัดประชุมหรือจัดอบรมสัมนา

โปรดติดต่อที่ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2281-3095 ต่อ 152 จักขอบคุณยิ่ง

อ่าน 512 เวลา