ชมรมข้าราชการอาวุโสกรมส่งเสริมสหกรณ์

tab old gov

ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
icon 22ข้อบังคับชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 และ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือและเยี่ยมเยือนสมาชิก พ.ศ. 2557
icon 22ใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
icon 22รวมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวสารชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
icon 22
ฉบับที่ 143 (ปีที่ 22) ฉบับเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
icon 22ฉบับที่ 142 (ปีที่ 22) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันสหกรณ์แห่งชาติ
icon 22ฉบับที่ 141 (ปีที่ 21) เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560
icon 22ฉบับที่ 140 (ปีที่ 21) เดือนกันยายน – ตุลาคม 2560
icon 22
ฉบับที่ 139 (ปีที่ 21) เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560
icon 22
ฉบับที่ 137 (ปีที่ 21) เดือนมีนาคม–เมษายน 2560
icon 22ฉบับที่ 136 (ปีที่ 21) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
icon 22ฉบับที่ 135 (ปีที่ 21) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
icon 22ฉบับที่ 134 (ปีที่ 21) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
icon 22ฉบับที่ 133 (ปีที่ 20) เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559
icon 22ฉบับที่ 132 (ปีที่ 20) เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559
icon 22ฉบับที่ 129 (ปีที่20) เดือนกุมภาพันธ์ 2559
icon 22ฉบับที่ 128 (ปีที่ 20) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
icon 22ฉบับที่ 118 (ปีที่ 18) กรกฎาคม-สิงหาคม 2557
icon 22ฉบับที่ 117 (ปีที่ 18) พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
icon 22ชมรมข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ "จากใจ....บก."
icon 22ฉบับที่ 113 (ปีที่ 18) พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
icon 22ฉบับที่ 112 (ปีที่ 17) กันยายน-ตุลาคม 2556
icon 22ฉบับที่ 111 (ปีที่ 18) เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556
icon 22ชมรมข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ครอบครัวของเรา"
icon 22ฉบับที่ 101 (ปีที่17) เดือนกุมภาพันธ์ 2555
icon 22ฉบับที่ 100 (ปีที่17) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555
icon 22ฉบับที่ 99 (ปีที่16) เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554
icon 22ฉบับที่ 98 (ปีที่16) เดือนกันยายน-ตุลาคม 2554
icon 22สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ Season's greetings. Amerry Christmas and happy new year 2012
icon 22ฉบับที่ 97 (ปีที่16) เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2554
icon 22ฉบับที่ 96 (ปีที่16) เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2554
icon 22ฉบับที่ 95 (ปีที่16) เดือนมีนาคม - เมษายน 2554
icon 22ฉบับที่ 94 (ปีที่16) เดือนกุมภาพันธ์ 2554
icon 22ฉบับที่ 93 (ปีที่16) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554
icon 22ฉบับที่ 92 (ปีที่16) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2553
icon 22ฉบับที่ 91 (ปีที่15) เดือนกันยายน - ตุลาคม 2553
icon 22ฉบับที่ 90 (ปีที่15) เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2553
icon 22ฉบับที่ 89 (ปีที่15) เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2553
icon 22ฉบับที่ 88 (ปีที่15) เดือนมีนาคม - เมษายน 2553
icon 22ฉบับที่ 87 (ปีที่15) เดือนกุมภาพันธ์ 2553
icon 22ฉบับที่ 84 (ปีที่14) เดือนกันยายน - ตุลาคม 2552

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

connect us facebook youtube

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
© 2021 Cooperative Promotion Department. All rights Reserved

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 17 ตุลาคม 2564

Today: 71
508,405 ครั้ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook youtube

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 1 ต.ค.2561

Today: 71
508,405 ครั้ง

© 2021 Cooperative Promotion Department. All rights Reserved