ชมรมข้าราชการอาวุโสกรมส่งเสริมสหกรณ์

tab old gov

ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
icon 22ข้อบังคับชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 และ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือและเยี่ยมเยือนสมาชิก พ.ศ. 2557
icon 22ใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
icon 22รวมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวสารชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
icon 22
ฉบับที่ 143 (ปีที่ 22) ฉบับเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
icon 22ฉบับที่ 142 (ปีที่ 22) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันสหกรณ์แห่งชาติ
icon 22ฉบับที่ 141 (ปีที่ 21) เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560
icon 22ฉบับที่ 140 (ปีที่ 21) เดือนกันยายน – ตุลาคม 2560
icon 22
ฉบับที่ 139 (ปีที่ 21) เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560
icon 22
ฉบับที่ 137 (ปีที่ 21) เดือนมีนาคม–เมษายน 2560
icon 22ฉบับที่ 136 (ปีที่ 21) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
icon 22ฉบับที่ 135 (ปีที่ 21) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
icon 22ฉบับที่ 134 (ปีที่ 21) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
icon 22ฉบับที่ 133 (ปีที่ 20) เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559
icon 22ฉบับที่ 132 (ปีที่ 20) เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559
icon 22ฉบับที่ 129 (ปีที่20) เดือนกุมภาพันธ์ 2559
icon 22ฉบับที่ 128 (ปีที่ 20) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
icon 22ฉบับที่ 118 (ปีที่ 18) กรกฎาคม-สิงหาคม 2557
icon 22ฉบับที่ 117 (ปีที่ 18) พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
icon 22ชมรมข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ "จากใจ....บก."
icon 22ฉบับที่ 113 (ปีที่ 18) พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
icon 22ฉบับที่ 112 (ปีที่ 17) กันยายน-ตุลาคม 2556
icon 22ฉบับที่ 111 (ปีที่ 18) เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556
icon 22ชมรมข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ครอบครัวของเรา"
icon 22ฉบับที่ 101 (ปีที่17) เดือนกุมภาพันธ์ 2555
icon 22ฉบับที่ 100 (ปีที่17) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555
icon 22ฉบับที่ 99 (ปีที่16) เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554
icon 22ฉบับที่ 98 (ปีที่16) เดือนกันยายน-ตุลาคม 2554
icon 22สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ Season's greetings. Amerry Christmas and happy new year 2012
icon 22ฉบับที่ 97 (ปีที่16) เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2554
icon 22ฉบับที่ 96 (ปีที่16) เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2554
icon 22ฉบับที่ 95 (ปีที่16) เดือนมีนาคม - เมษายน 2554
icon 22ฉบับที่ 94 (ปีที่16) เดือนกุมภาพันธ์ 2554
icon 22ฉบับที่ 93 (ปีที่16) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554
icon 22ฉบับที่ 92 (ปีที่16) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2553
icon 22ฉบับที่ 91 (ปีที่15) เดือนกันยายน - ตุลาคม 2553
icon 22ฉบับที่ 90 (ปีที่15) เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2553
icon 22ฉบับที่ 89 (ปีที่15) เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2553
icon 22ฉบับที่ 88 (ปีที่15) เดือนมีนาคม - เมษายน 2553
icon 22ฉบับที่ 87 (ปีที่15) เดือนกุมภาพันธ์ 2553
icon 22ฉบับที่ 84 (ปีที่14) เดือนกันยายน - ตุลาคม 2552

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

connect us twitter facebook youtube

© 2021 Cooperative Promotion Department. All rights Reserved

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 17 ตุลาคม 2564

Today: 266
204,072 ครั้ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter facebook youtube

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 1 ต.ค.2561

Today: 266
204,072 ครั้ง

© 2021 Cooperative Promotion Department. All rights Reserved