สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 พฤษภาคม 2562 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 8, 9 เป็นประธานคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม คณะที่ 5 พร้อมคณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 8, 9 เป็นประธานคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม คณะที่ 5 พร้อมคณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ. ตรวจประเมินสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสมควร พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

อ่าน 417 เวลา