logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 พฤษภาคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ตามแผนการตรวจราชการ โดยมีนายอัมพล พรกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเข้าร่วมประชุมด้วย ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แนะนำให้ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาอย่างเคร่งครัดโดยเร็ว

อ่าน 327 เวลา