logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 พฤษภาคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตามแผนการตรวจราชการ โดยมีนายธงชัย มากไหม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเข้าร่วมประชุมด้วย ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

อ่าน 314 เวลา