logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 มีนาคม 2562 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 8, 9 พร้อมด้วยนายสมควร พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในการประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 8, 9 พร้อมด้วยนายสมควร พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในการประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

อ่าน 534 เวลา