logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มกราคม 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 พร้อมด้วยนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดระนอง

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 พร้อมด้วยนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดระนองที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1.สกก.ศุภนิมิตรกระบุรี จก.
2.สกก.กระบุรี จก.
3.สกต.ธกส.ระนอง จก. และ
4.สกย.คอคอดกระ จก.
ซึ่งกำชับให้สหกรณ์ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์

อ่าน 517 เวลา