logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด และร่วมพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคจากสมาชิก รวมทั้งมอบสิ่งของที่ระลึกให้ผู้บริจาค

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด และร่วมพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคจากสมาชิก รวมทั้งมอบสิ่งของที่ระลึกให้ผู้บริจาค ได้แก่ รถวีลแชร์ ชุดเครื่องใช้สำหรับเด็กพิการ บริจาคซื้อโลงศพ บริจาคโลหิต และในการนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารจัดการกิจการสหกรณ์ในอนาคตให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ “ โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท สหกรณ์จังหวัดชัยนาท สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติในงาน และให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
สำหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2504 ใช้ชื่อว่า สหกรณ์ครูชัยนาท จำกัดสินใช้ ประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนสำหรับคนมีเงินเดือน ต่อมากระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ประเภทสหกรณ์การธนกิจ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2512 มีสมาชิกแรกตั้ง 226 คน ปัจจุบัน 5,443 คน ทุนดำเนินงานกว่า 5,900 ล้านบาท

อ่าน 75 เวลา