สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มกราคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคัดเลือกเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อย และเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันวางแผนการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และร่วมหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่าน 164 เวลา