logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 ตุลาคม​ 2564​ ดร.เฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​​ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับฟังการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำ โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณเขื่อนธาตุน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.เฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​​ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับฟังการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำ โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณเขื่อนธาตุน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งในหลายแห่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งรัดงบประมาณในเรื่องจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบของกรมบัญชีกลางให้แล้วเสร็จ ใน 60 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วม ซึ่งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย นอกจากนี้จะเร่งรัดงบประมาณตามแผนการขอสร้างสถานีสูบน้ำ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมชลประทานมีความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำ และยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรลดความวิตกกังวล”

อ่าน 76 เวลา