logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

พัทลุง: สหกรณ์พัทลุง ช่วยกระจายลำไยสดต้นฤดูออกนอกแหล่งผลิตในพื้นที่ภาคเหนือ 

พัทลุง: สหกรณ์พัทลุง ช่วยกระจายลำไยสดต้นฤดูออกนอกแหล่งผลิตในพื้นที่ภาคเหนือ เช้า 3 ก.ค.61 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมทีมงาน รับผลผลิตลำไยสดต้นฤดูจากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พี่น้องสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ได้ชิมลำไยต้นฤดู โดยมีจุดกระจายหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง ให้เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงนำไปกระจายให้สมาชิกได้ช่วยกันซื้อมีขนาดบรรจุ ตะกร้าๆละ 3 กก. ในเที่ยวแรกจำนวน 3 ตัน เป็นการช่วยกระจายลำไยต้นออกนอกแหล่งผลิต และช่วยตรึงราคาลำไยในพื้นที่ มีแผนจะช่วยกระจายอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของพี่น้องสหกรณ์ในพัทลุง

อ่าน 727 เวลา