logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(12 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรียกผู้สอบแข่งขันได้ (เพิ่มเติม)  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสาร
ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มีรายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 168-183 และเรียกสำรองลำดับที่ 184-191

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
 6. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
อ่าน 8842 เวลา