logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 
           สอบถามข้อมูล ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2281-3095 ต่อ 304 และ 305
อ่าน 2002 เวลา