สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(2 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่ง นิติการ (ทั่วไป)

รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 374 - 391 และเลขสำรองลำดับที่ 392 - 401 
มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ตำแหน่งตำแหน่งนิติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 107 - 111 มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น
ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์             
                                                                                                                

   

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
อ่าน 3229 เวลา