logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 สิงหาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกันกับผู้แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ ศีกษา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด ในการพิจารณาถึงสาเหตุของหนี้สินสมาชิก และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกพร้อมทั้งป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีต่อไป ณ ห้องประชุมกรม 226

อ่าน 157 เวลา