logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 โดยมีนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมเขต 1,2,6 นาย ประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นางสาวอัญชนา แก้วชื่น ผอ.ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง และ นางครสวรรค์ โพคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้นำผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ และผลิตผลการเกษตร จากสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด จ.เพชรบุรี มาจัดแสดงและจำหน่าย ภายในงานมีกิจกรรมประกวดพรรณไม้ นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากโครงการพระราชดำริ และเกษตรกรทั่วประเทศ

อ่าน 486 เวลา