×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/09jan2561_1

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/09jan2561_1

สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 มกราคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สสปน. และนายพิพัฒน์ เลิศกิติสุข ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สสปน. และนายพิพัฒน์ เลิศกิติสุข ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในโอกาสเข้าพบิ์ิิิี่ิ์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ สสปน. และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในการส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งประกอบด้วยัการจัดประชุมสัมมนา(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมทางวิชาการ (Convention) และการแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) ภายในประเทศ ร่วมกับสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและการดำเนินธุรกิจ ในจังหวัดต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายรายได้้ัสู่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
{gallery}09jan2561_1{/gallery}

อ่าน 226 เวลา