logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>>

อ่าน 2530 เวลา