logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(25 โหวต)

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชะการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด)

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไปและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2562 ประกาศผล วันที่ 2 มีนาคม 2563 บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์

S 50724882

                                                  Linkสำหรับสหกรณ์การเกษตร icon new                                                                                              Linkสำหรับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไicon new     

                                                       QRcode-สหกรณ์การเกษตร.jpg                                                                                                                     QR code-สหกรณ์และบุคคลทั่วไป.jpg

 

อ่าน 18380 เวลา