logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 ตุลาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ที่ได้รับอุดหนุนระบบกำจัดกลิ่นแอมโมเนียในโรงงานผลิตน้ำยางข้น ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงานที่กำหนด

อ่าน 455 เวลา