logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 พฤศจิกยน 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 43 ของสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 43 ของสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอรุณ แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี ผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมด้วย

อ่าน 326 เวลา