logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 พฤศจิกยน 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สสจ.นว. ติดตามผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ส่วนใหญ่เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือการก่อสร้างโกดัง สกก.ศาลเจ้าไก่ต่อ จก. และอุดหนุนจัดสรรเพิ่มเติมเครื่องกำจัดมอด สกก.บรรพตพิสัย จก. จะเสร็จ พ.ย. 61

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สสจ.นว. ติดตามผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ส่วนใหญ่เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือการก่อสร้างโกดัง สกก.ศาลเจ้าไก่ต่อ จก. และอุดหนุนจัดสรรเพิ่มเติมเครื่องกำจัดมอด สกก.บรรพตพิสัย จก. จะเสร็จ พ.ย. 61 ส่วนการดำเนินการโครงการฯปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4,056 ราย พื้นที่ 74,795 ไร่ เป็นสมาชิกสหกรณ์ 293 ราย 4,802 ไร่ สหกรณ์จัดหาเมล็ดพันธุ์และเป็นจุดรวบรวม/รับซื้อผลผลิต 7 แห่ง ขายเอกชนท้องถิ่นที่ส่งให้ Betagro/CPF การขอสินเชื่อจากธกส.ให้สมาชิกมีสหกรณ์ 3 แห่งอยู่ระหว่างการสำรวจรายชื่อเพื่อดำเนินการ

อ่าน 411 เวลา