สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 ตุลาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทนนายธำรงค์ ไก่ฟ้า ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดตามโครงการฯปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งจังหวัดมีเป้าหมายดำเนินการ 9,900 ไร่ พบว่าปัจจุบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 4,600 ไร่

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทนนายธำรงค์ ไก่ฟ้า ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดตามโครงการฯปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งจังหวัดมีเป้าหมายดำเนินการ 9,900 ไร่ พบว่าปัจจุบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 4,600 ไร่ ซึ่งผวจ.ปจ.ได้สั่งการเร่งรัดให้ทีม 5 เสือ ทำแผนรณรงค์เชิญชวนเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยจะดำเนินการรอบใหม่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลตามเป้าหมาย ด้านการตลาดมีสกก.กบินทร์บุรี จก. และสกก.ประจันตคาม จก. เป็นผู้รับซื้อส่งภาคเอกชน ทั้งนี้ได้ให้สสจ.ปจ.รายงานความก้าวหน้าโครงการเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

อ่าน 382 เวลา