สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 พฤศจิกายน 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสมาชิก" ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้ความรู้แก่สมาชิกชั้นนำ ประจำปี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสมาชิก" ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้ความรู้แก่สมาชิกชั้นนำ ประจำปี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่าน 311 เวลา