logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 พฤศจิกายน 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสมาชิก" ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้ความรู้แก่สมาชิกชั้นนำ ประจำปี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสมาชิก" ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้ความรู้แก่สมาชิกชั้นนำ ประจำปี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่าน 394 เวลา