logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 สิงหาคม 2561 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร” Training Course on Agricultural Cooperative Management ภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 -2562) อ่านต่อ

อ่าน 572 เวลา