สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 20 สิงหาคม 2561 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร” Training Course on Agricultural Cooperative Management ณ ห้องประชุมบุษบงกช B ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – กัมพูชา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อ่านต่อ

อ่าน 811 เวลา