logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤศจิกายน 2561 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เยี่ยม สสจ.ตราด โดยมีนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดตราด ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการให้การต้อนรับ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เยี่ยม สสจ.ตราด โดยมีนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดตราด ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการให้การต้อนรับ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์ จากงบอุดหนุนของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในจังหวัดตราด

อ่าน 518 เวลา