logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เดินทางไปตรวจเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดสันตยาราม อ.เมือง จ.นครนายก

เวลา 09.30 น.นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เดินทางไปตรวจเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดสันตยาราม อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ เวลา 13.30 น.ตรวจเยี่ยมสสจ.นครนายก โดยมีนางกรวิภา. คงอิ่ม สกจ.นครนายก ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง การติดตามงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก. จ.นครนายก

อ่าน 475 เวลา