logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ข้อบกพร่อง การชำระบัญชี รับฟังปัญหา

เวลา 09.00 น. นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ข้อบกพร่อง การชำระบัญชี รับฟังปัญหา แนะนำและเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่าน 375 เวลา