logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมผลไม้ของสถาบันเกษตรกรโดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินสินเชื่อปีละ 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมวงเงิน 4,500 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2564

32563501 902819649912990 3617262804341358592 n

อ่าน 1310 เวลา