สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี

6 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปีและร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่โรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
สำหรับ งานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชานำให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” โดยตลอดระยะเวลา 45 ปี ส.ป.ก.ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เริ่มจากพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนพืชพรรณต่างๆ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการมีที่ดินทำกิน เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน มีความรักหวงแหนผืนแผ่นดินไว้จนชั่วลูกหลาน ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการรายภาค ทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : วนเกษตร ภูมินิเวศสู่ความยั่งยืน, ภาคใต้ : เขา ป่า นา เล, ภาคอีสาน : เศรษฐกิจดีมีมาตรฐานอินทรีย์ และภาคกลาง : ธุรกิจชุมชน จัดแสดงภายใต้แนวคิด “อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” และมีจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศมากกว่า 300 รายการ เช่น พืชผักและผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารแปรรูป อาหารปรุงสุก เครื่องดื่ม สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมลานโปรโมชันสินค้านาทีทอง กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล และกิจกรรม Workshop ต่างๆ อีกด้วย

อ่าน 103 เวลา