สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับคณะกลุ่มเกษตรกรของพระราชา นำโดยนายโกวิท เทพไพฑูรย์ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

6 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับคณะกลุ่มเกษตรกรของพระราชา นำโดยนายโกวิท เทพไพฑูรย์ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

อ่าน 207 เวลา