logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

4 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด และรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาในด้านการบริหารจัดการการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ทั้งด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย โดยมีสินค้าที่จะวางจำหน่ายเพิ่มเติม ได้แก่ ไข่เค็ม ปลาสลิด น้ำพริก เนื้อสัตว์ ข้าวสารเหนียว น้ำตาลปี๊บ และพริกไทยดำ จากสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด และหารือเพิ่มเติมในเรื่องรูปแบบการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และชนิดสินค้าที่นำมาจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ในเรื่องรูปแบบการจัดอบรมและเนื้อหาวิชาที่จะจัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาในด้านการบริหารจัดการการต่อไป

อ่าน 71 เวลา