logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤษภาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อ และการติดตามหนี้" รุ่นที่ 1

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อ และการติดตามหนี้" รุ่นที่ 1 และหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ 1 เพื่อให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร เกิดการกระตุ้นในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ตลอดจนได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่าน 178 เวลา