logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “THAI-DENMARK RUN KHONKAEN”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “THAI-DENMARK RUN KHONKAEN” ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยมีดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารได้ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งประเภท Fun (4.7 กม.) และมอบป้ายสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อผู้ป่วยติดเตียงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระและสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งมอบถ้วยที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันอีกด้วย

อ่าน 106 เวลา