logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวการจัด “โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563” ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวการจัด “โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563” ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ที่จะนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพของสหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบสวยงาม จากแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาจัดลงกระเช้าของขวัญ อาทิเช่น ข้าวเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูปและผลไม้แปรรูป สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์แก้วเบญจรงค์ แก้วมุก และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากยางพารา นม น้ำผลไม้ กาแฟชงพร้อมดื่ม กาแฟดริป และผลิตภัณฑ์อาหารจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและโครงการหลวงดอยคำ มาจัดเป็นกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ทั้งนี้ การจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้สู่เกษตรกร เม็ดเงินจะหมุนเวียนกลับคืนสู่ชุมชนในจังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้คนไทยหันมากินของไทยใช้ของไทย ด้วยการอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร
ผู้ที่สนใจสามารถไปเลือกสินค้าด้วยตนเอง เพื่อจัดลงกระเช้าได้ตามความต้องการ หรือ จะสั่งซื้อกระเช้าปีใหม่สำเร็จรูปที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 12 มกราคม 2563 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร สั่งซื้อกระเช้าสินค้า ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2280 7506
มือถือ 06 5524 1124
Lind id : cpd.shop
Facebook : coop market
นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล 2019 (Thai-Denmark Milksic Fetival 2019) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ สืบสาน รักษา ต่อยอด "โคนมอาชีพพระราชทาน" ซึ่งเป็นอาชีพทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงได้จัดงานรณรงค์การบริโภคนมด้วยผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์คภายใต้ชื่องาน "ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลด์สิค เฟสติวัล 2019" (Thai-Denmark Milksic Festivl 2019) โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นี้ ณ บริเวณลานเนินนุ่ม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อ่าน 478 เวลา