logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

เรียน ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการ

 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม (หากได้รับแล้วต้องขออภัย)

สิ่งที่แนบ

1. รายละเอียดโครงการ

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

3. ใบสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำหลักสูตร "การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม" อบรม 1 วันเต็ม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม มีอาหารว่างและอาหารกลางวันให้สำหรับผู้เข้าอบรม

 

 

 cover web 01

 

ทางหลักสูตร ขอจัดส่งรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาด้วย ดังนี้

  1. รายละเอียดโครงการและกำหนดการ การฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม"
  2. ใบสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม"    

*คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการสมัคร*

1.ผู้สมัครจะต้องอยู่ในตำแหน่งระดับบริหาร เช่น ประธานบริษัท รองประธานบริษัท ผู้จัดการบริษัท หรือผู้จัดการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2.ต้องเป็นโรงงาน/อาคารควบคุมที่มีเลข T-SIC ID (เลขขึ้นทะเบียนโรงงาน/อาคารควบคุม) ซึ่งสามารถส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 T-SIC ID

หมายเหตุ ผู้ที่เคยเข้าอบรมแล้วไม่สามารถเข้าอบรมซ้ำได้อีก**

 หากต้องการสำรองที่นั่ง

กรอก 1.ใบสมัคร ให้ครบถ้วน+เอกสารประกอบการสมัคร (2.สำเนาบัตรประชาชนและ 3.วุฒิการศึกษา) ของผู้สมัครแต่ละคน

สแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เว็บไซด์โครงการ http://premanager.ete.eng.cmu.ac.th/

โครงการอบรมอื่นๆ http://training.ete.eng.cmu.ac.th/

 

อ่าน 1041 เวลา