logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 กรกฏาคม 2561 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดกระจายผลผลิตสัปปะรดของเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตสับปะรดและช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำผ่านกลไกสหกรณ์

นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดกระจายผลผลิตสัปปะรดของเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตสับปะรดและช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำผ่านกลไกสหกรณ์ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากสภาวะผลผลิตสับปะรดล้นตลาด จังหวัดพิษณุโลก ได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนสับปะรด
เพื่อเร่งการระบายผลผลิตสับปะรดจากพื้นที่ที่มีปริมาณมากให้ออกสู่ตลาดโดยเร็ว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการ การบริโภคสับปะรด จากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดช่องทางการอุดหนุนผลผลิตสับปะรดช่วยเกษตรกร อีกทางหนึ่งสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า สำหรับการสั่งซื้อผลผลิตสับปะรดในล็อตแรก สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้สั่งซื้อผลผลิตสับปะรดพันธุ์ห้วยมุ่นและพันธุ์สายน้ำผึ้ง จากเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 2,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่มาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ เป็นความเอื้ออาทรที่สหกรณ์ต่างๆ พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนสับปะรดที่ต้องเผชิญกับวิกฤติราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งขณะนี้ มีสหกรณ์หลายแห่งแจ้งผลการสำรวจและเพิ่มยอดการสั่งซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

อ่าน 321 เวลา