logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 สิงหาคม 2561 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Workshop on Weather Modification 2018”

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Workshop on Weather Modification 2018” โดยมีท่านกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เกาหลี จีน และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก แม้จะเป็นกรมฯที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่กลับมีความพร้อมในการจัดประชุมระดับนานาชาติ ทั้งเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี และการอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านด้วยภาษาอังกฤษ

อ่าน 794 เวลา