สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

31 มีนาคม 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับทั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับทั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ ซึ่งจำหน่ายสินค้าที่สหกรณ์ทำการผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน แผนและโครงการในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่าน 164 เวลา