logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแสดงมุทิตาจิตและมอบดอกไม้ส่งผู้เกษียณอายุราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลางกลับบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัว โดยมีนายประยูร อินสกุล นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมอบดอกไม้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดเป็นประจำทุกปีในวันสุดท้ายของการทำงาน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแสดงมุทิตาจิตและมอบดอกไม้ส่งผู้เกษียณอายุราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลางกลับบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัว โดยมีนายประยูร อินสกุล นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมอบดอกไม้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดเป็นประจำทุกปีในวันสุดท้ายของการทำงาน เพื่อเป็นการรำลึกคุณความดีและแสดงความขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงเป็นการยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานร่วมมอบดอกไม้ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 287 เวลา