logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.อัจจนา ล่ำซำ จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ มุมมองหนี้สินครัวเรือนไทย ผ่านฐานข้อมูล Credit Bureau

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.อัจจนา ล่ำซำ จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ มุมมองหนี้สินครัวเรือนไทย ผ่านฐานข้อมูล Credit Bureau ซึ่งข้อมูลเครดิตบูโรครอบคลุมหนี้ทุกประเภทของประเทศไทยประมาณ 97% ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าหนี้ส่วนใหญ่อยู่กับคนกลุ่มไหน เป็นหนี้ประเภทไหน ปริมาณหนี้เสียเกิดมากน้อยเพียงใด พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้ ความแตกต่างระหว่างหนี้ของคนในสังคมเมืองและต่างจังหวัด เพื่อจะสามารถนำมาวางแผนในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนได้ตรงจุดมากขึ้น และนำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของเครดิตบูโรมาปรับใช้กับการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อกำหนดแนวทางในแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ได้เช่นกัน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกว่า 600 คน เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 282 เวลา