logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในปี 2563 เพื่อพัฒนาการจัดการสหกรณ์ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในเรื่องเศรษฐกิจกิจแบ่งปัน เศรษฐกิจหมุนเวียน ยุทธศาสตร์ข้อมูล ซึ่งจะต้องมีข้อมูลในชุมชนเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการตลาดได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนำไปสู่สหกรณ์ที่เข้มแข็งและยั่งยืน

 

อ่าน 254 เวลา