logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 ตุลาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. นครปฐม จำกัด

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. นครปฐม จำกัด ซึ่งได้รับสนับสนุนก่อสร้างโกดัง(มิดชิด) เก็บข้าวเปลือก ขนาด 500 ตัน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการแปรรูปข้าวของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จัดหาพันธุ์ข้าว กข43 ให้กับสมาชิกปลูก และสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมเพื่อแปรรูป บรรจุ และจำหน่าย และยังรวบรวมข้าวแข็งจากสมาชิกนำมาเก็บไว้ระยะเวลา 8 - 12 เดือน และแปรรูปส่งให้กับโรงงาน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของสมาชิก สร้างความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง

อ่าน 361 เวลา