logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด และเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด และเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ที่รับผิดชอบสหกรณ์ ช่วยเหลือแนะนำและดูแลทั้งตัวองค์กร การบริหารจัดการ ระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนาผลผลิตของสมาชิกให้มีคุณภาพ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องในการรับรองผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย เพื่อสร้างการยอมรับและขยายตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภค ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างมั่นคง และตัวสหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง”

อ่าน 295 เวลา