logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติการจิตอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลพบุรี นครราชสีมา และปทุมธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติการจิตอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลพบุรี นครราชสีมา และปทุมธานี และพร้อมดำเนินการปฏิบัติการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่มีการร้องขอต่อไป

อ่าน 139 เวลา