logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 ตุลาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พบปะให้กำลังใจข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พบปะให้กำลังใจข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ มอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานในภาพรวม รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่าน 207 เวลา