logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 กันยายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และนางยุพดี สารทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และนางยุพดี สารทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอุดม แสนบุตร ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อวางแนวทางการจำหน่ายและกระจายสินค้า สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้ง Super market สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าว ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักปลอดภัย และรวบรวมส่งพ่อค้า และภาคเอกชนต่างๆ อีกทั้งส่งขายให้บริษัทในเครือเซนทรัล จำหน่ายในร้าน Tops Supermarket และ Modern trade Store ในเขตจังหวัดขอนแก่น สำหรับการกระจายสินค้าส่งจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ทางสหกรณ์ฯ มีแผนการจัดส่งผักให้กับพ่อค้าและภาคเอกชนทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์ ในลักษณะซื้อขาดจากสหกรณ์ฯ ซึ่งจัดส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้า ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

อ่าน 116 เวลา