logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 ตุลาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่นิคมสหกรณ์สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการปรับปรุงระบบน้ำในพื้นที่นิคมฯ และการบริหารจัดการการปลูกผักคุณภาพครบวงจ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่นิคมสหกรณ์สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการปรับปรุงระบบน้ำในพื้นที่นิคมฯ และการบริหารจัดการการปลูกผักคุณภาพครบวงจร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้มีแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัย ละ ลด เลิก การใช้สารเคมี และพัฒนาสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับ

อ่าน 165 เวลา